Nabestaanden van een overleden familielid krijgen vaak direct te maken met allerlei formaliteiten. Tussen het rouwen door moet er van alles geregeld worden, niet alleen de uitvaart, maar vooral veel administratie. Bij meerdere instanties en dat ook nog in de juiste volgorde. Waar begin je? En hoe kom je aan toegang tot de gegevens van de overledene? Een nabestaande heeft vaak geen idee waar hij de gegevens kan vinden en tot welke info hij gemachtigd is of niet. “Samen met onze partner Schluss zagen wij bij Davinci Consulting dat hier verbetering mogelijk is door digitalisering waarin de persoon centraal staat. Hieruit is een unieke samenwerking tussen diverse partijen ontstaan en gaat de nabestaande in de toekomst ontlast worden in de administratieve rompslomp”, aldus Robert Jan van Pelt, programmamanager DIANA.

Simpeler afhandelen van formaliteiten

Met diverse partijen wordt gewerkt aan een oplossing waarmee het afhandelen van formaliteiten na het overlijden van een persoon een stuk simpeler wordt. Deze innovatie zorgt dat bij leven relevante gegevens in een persoonlijke digitale kluis komen te staan, waarbij een vertrouwde persoon geautoriseerd wordt. Na overlijden krijgt de toegewezen vertrouwenspersoon toegang tot de gegevens in de digitale kluis en kan daarmee de nalatenschap zorgeloos en stap voor stap afhandelen.

Gegevens en documenten die een bank, notaris of begrafenisondernemer nodig hebben – zoals een akte van overlijden of een verklaring van erfrecht – komen allemaal in de kluis te staan. Op het moment dat een organisatie gegevens nodig heeft, dient deze een dataverzoek in bij de persoon die de kluis beheert. Het enige wat die persoon nu hoeft te doen, is toestemming te verlenen, in plaats van zelf van hot naar her te rennen. Bijkomend voordeel is dat er te allen tijde een overzicht bestaat van wie welke gegevens kan inzien zodat de regie over deze gegevens steeds blijft bij de persoon die de kluis beheert.

Samenwerking in de keten

Het afgelopen jaar werkten Schluss, de RvIG, de KNB, de Volksbank, coöperatie DELA en Davinci Consulting nauw samen om tot deze innovatieve oplossing te komen. Gezamenlijk is het proces rond overlijden in kaart gebracht. Met de gebundelde kennis en expertise -op het gebied van techniek, wettelijke kaders, UI en data soevereiniteit en veiligheid- is een klikbare demo ontwikkeld, die is  getest met diverse gebruikers. Als vervolgstap werken we op dit moment deze flow uit tot een werkende testopstelling – een technische Proof of Concept – waarbij testdata tussen de organisaties (of afgeleide endpoints) uitgewisseld worden. Zo ontstaat er een keteninitiatief van overheid, notariaat, banken en verzekeraars, met de klant en diens nabestaanden als middelpunt.

Er is al veel interesse getoond door verschillende private- en publieke organisaties. Wil ook jij de afwikkeling van nalatenschappen makkelijker maken voor nabestaanden? We praten graag met je verder. Neem contact op met Robert-Jan van Pelt (programma manager DIANA) +31 (0)6 57597161