Davinci Conclusion is onderdeel van het Conclusion ecosysteem

Digitaal vertrouwen

eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) is een Europese verordening die tot doel heeft digitale transacties binnen de EU veiliger en gemakkelijker te maken, zoals inloggen of een document ondertekenen. Het helpt bijvoorbeeld als je online iets officieels moet doen, ook in een ander EU-land. Met eIDAS weet je zeker dat jouw online identiteit en handtekeningen in heel Europa worden herkend en vertrouwd. Dit maakt het eenvoudiger en veiliger om online zaken te regelen, zoals belastingaangifte doen, een bankrekening openen of een contract tekenen, ongeacht in welk EU-land je bent.

eIDAS 1.0

eIDAS 1.0 verwijst naar de oorspronkelijke verordening (EU) nr. 910/2014 die in 2014 door de Europese Unie werd aangenomen. Het is de basis voor:

  • Elektronische Identificatie: Het stelde een raamwerk in voor de wederzijdse erkenning van elektronische identificatiemiddelen tussen EU-lidstaten.
  • Vertrouwensdiensten: Het introduceerde regels voor digitale handtekeningen, digitale zegels, tijdregistratie, elektronische aangetekende bezorging en website-authenticatiecertificaten.
  • Grensoverschrijdende Interoperabiliteit: Het bevorderde de interoperabiliteit van eID en vertrouwensdiensten over de grenzen heen, waardoor transacties binnen de hele EU gemakkelijker werden.

Financieel dienstverleners en digitaal ondertekenen

Als bank binnen de Europese Unie moet je in principe een gekwalificeerde digitale handtekening accepteren. Volgens de eIDAS-verordening hebben gekwalificeerde digitale handtekeningen dezelfde juridische status als handgeschreven handtekeningen binnen de EU. Dit betekent dat documenten die elektronisch zijn ondertekend met een gekwalificeerde digitale handtekening wettelijk bindend zijn en niet geweigerd kunnen worden op grond van het feit dat ze elektronisch zijn.

Gekwalificeerde digitale handtekeningen bieden het hoogste beveiligingsniveau onder de eIDAS-verordening en vereisen het gebruik van een gekwalificeerd certificaat en een veilig ondertekeningsapparaat. Dit zorgt voor de integriteit van de handtekening en de identiteit van de ondertekenaar.

Banken en andere financiële instellingen worden aangemoedigd om systemen en processen te implementeren die het mogelijk maken gekwalificeerde digitale handtekeningen te verifiëren en te accepteren, om compliance te waarborgen met de eIDAS-verordening en om de digitale transformatie binnen de financiële sector te ondersteunen. Dit vergemakkelijkt niet alleen veilige en efficiënte online transacties maar ondersteunt ook de digitale interne markt van de EU.

eIDAS 2.0

eIDAS 2.0 verwijst naar herzieningen of updates van de oorspronkelijke verordening, die gericht zijn op het verbeteren en uitbreiden van het regelgevingskader. Hoewel de exacte inhoud van eIDAS 2.0 afhangt van de specifieke wijzigingen die worden aangebracht, kunnen algemene thema’s zijn:

  • Uitbreiding van het Toepassingsgebied: Dit kan inclusie van nieuwe technologieën zoals blockchain, mobiele identiteit (mID), en kunstmatige intelligentie (AI) betekenen.
  • Versterking van de Veiligheid: Nieuwe maatregelen om de veiligheid van elektronische transacties te verhogen en beter te beschermen tegen cyberdreigingen.
  • Betere Integratie van Digitale Markten: Verdere stappen naar de integratie van digitale markten door het vergemakkelijken van grensoverschrijdende e-commerce en digitale diensten.
  • Innovatie en Technologie: Aanpassingen om innovatie te ondersteunen en nieuwe technologische ontwikkelingen binnen het regelgevingskader op te nemen.
Lees meer over eIDAS 2.0

Neem contact op

Contact