Davinci Conclusion is onderdeel van het Conclusion ecosysteem

Purpose & Waarden

Davinci Conclusion adviseert over digitale (data-uitwisselings) processen en ontwerpt, implementeert en beheert deze ook. Op deze manier zorgen we voor efficiency, lagere proceskosten, meer gebruiksgemak en een verbeterde betrouwbaarheid. Zo ontzorgen we onze klanten, en zorgen we hierdoor voor meer gemak en minder frustratie bij de consumenten.

Wij onderscheiden ons door de manier waarop we invulling geven aan onze rol. Wij houden ons graag bezig met vraagstukken waar nog niet eerder over is nagedacht. We constateren daarbij dat maatschappij-brede problemen vaak alleen sámen kunnen worden opgelost. Onze aanpak gaat verder dan een klant-leverancier-verhouding. We betrekken anderen, zoals individuele partijen, branche- en beroepsorganisaties, (semi)-overheidsorganisaties, ketenpartners en zelfstandige bestuursorganen. Zo creëren we nieuwe branchebrede of –overstijgende connecties en nemen we medeverantwoordelijkheid voor het proces. Ook ondersteunen we individuele partijen om de verbinding te maken met het ecosysteem. 

Wij creëren en beheren nieuwe samenwerkingsvormen en ‘gemeenschappelijke taal’. Dit wordt zichtbaar door nieuwe infrastructuren, platformen, (digitale) processen en communicatiestandaarden.

Onze waarden

Wij zijn probleemoplossers

Wij kijken naar de wereld om ons heen en kijken verder dan het probleem van vandaag. We denken verder door, tot we de echte oplossing hebben gevonden. We onderzoeken, puzzelen, proberen te ontrafelen en we verdiepen ons in de materie. Dat hoort er allemaal bij als je échte oplossingen voor relevante problemen wilt vinden.

Wij zijn verbinders

Davinci Conclusion is een bedrijf waar mensen aandacht voor elkaar hebben en oprecht om elkaar geven. We voelen ons met elkaar verbonden en dat uit zich in hoe we samen aan het werk zijn en in de sociale contacten eromheen. We weten dat we samen sterker staan. We zien elkaar niet alleen als collega’s, maar we hebben ook oog voor de mens zelf. We zijn er voor elkaar. Juist dat geeft iedereen het vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen en op eigen benen te staan. Ook in onze contacten in de markt, vinden wij het vanzelfsprekend om verbinders te zijn. Omdat we het belangrijk vinden om open en eerlijk met elkaar om te gaan, hebben we integere gesprekken die openingen geven naar nieuwe perspectieven en ontwikkelingen.

Wij zijn volhardend

Iets is pas af als het af is. Daar staan we voor. Of het nu gaat om implementatie of beheer, we trekken onze handen er niet vanaf. En door die vasthoudendheid leveren we kwaliteit. Als het daardoor langer duurt, gaan we het moeilijke gesprek niet uit de weg. Wij houden ons ook bezig met situaties waar nog niet over is nagedacht. Waar geen duidelijke probleemeigenaar voor lijkt te zijn. Maar daar laten we ons niet door leiden. Als we zien dat er iets nodig is, dan gaan we ervoor. Dan komen we op oplossingen die vooruitgang brengen. 

Onze visie

Bij Davinci Conclusion ervaren we onze collectieve drive optimaal als we dingen zien die anderen nog niet zien. Dit gebeurt als we werken aan oplossingen voor partijen die nog niet samenwerken en waarbij het in het collectieve belang zou zijn om dit wel te doen. We zien dan een heldere toekomst voor ons die er nog niet is. Een kans voor de markt of de sector die niet kan blijven liggen. En dan zijn we in staat om nieuwe paden te vinden, lef te tonen en onze nek uit te steken. Omdat we vertrouwen hebben in ons vermogen om met betere oplossingen te komen. Want op dat moment voelen we wat de impact is van ons werk. En we weten dat we samen in staat zijn om wezenlijke verandering te brengen.

Contact