De afgelopen jaren was het vooral massa draaien op de hypotheekmarkt. Daardoor kwamen veel hypotheekverstrekkers minder toe aan procesoptimalisatie. En dat is merkbaar: producten ‘in het schap’ bij het intermediair sluiten niet altijd meer aan op de actuele voorwaarden en acceptatiecriteria. Hierdoor ontstaat onnodige uitval in de hypotheekketen, met als gevolg dat consumenten die een huis willen kopen vaak langer op uitsluitsel moeten wachten over hun hypotheek. Dat kan anders!

Ergernis rond de hypotheekaanvraag

Vooral de consument heeft daar last van. Wie een huis wil kopen, wil graag snel weten: kan ik die woning financieren? Op dit moment zorgen inefficiënte processen voor een langere doorlooptijd in de hypotheekketen en laat zekerheid soms lang op zich wachten. Er is nog steeds onnodig veel papierwerk en de systemen van intermediairs en hypotheekverstrekkers zijn weinig flexibel en niet op elkaar afgestemd: verwacht je gegevens binnen te krijgen, maar worden die niet uitgevraagd dan kan een hypotheekaanvraag niet worden beoordeeld en ben je weer terug bij af. Dat geeft niet alleen ergernis bij consumenten, maar ook bij intermediairs die hun klanten van de best mogelijke service willen voorzien.

Dit levert een optimale hypotheekketen op

Dan het goede nieuws: het kan anders. Als de partijen, de gebruikte systemen en ontwikkelingen in de hypotheekketen optimaal op elkaar aansluiten:

  • verhoogt dat de kwaliteit en daarmee het percentage first time right (FTR)
  • is versnelling (in absolute doorlooptijd) realiseerbaar van aanvraag tot finaal akkoord
  • verhoogt dat de conversie en heeft de hypotheekverstrekker minder uitval in het proces
  • neemt het vertrouwen in intermediairs en hypotheekverstrekkers toe
  • hebben consumenten een positievere ervaring bij het intermediair en bij hypotheekverstrekkers

Wat moet hiervoor gebeuren?

Neem als hypotheekverstrekker een ‘deep dive’ in je processen. Wat zijn de redenen voor uitval en langere doorlooptijden? Liggen je producten goed in de schappen van het intermediair? Zijn nieuwe ontwikkelingen meegenomen in de HDN-schema’s? Zijn de businessrules, productvoorwaarden en acceptatierichtlijnen op een goede manier en in lijn met elkaar ingericht in de adviesapplicaties, voorwaardenvergelijkers en het HDN schema? Wie is binnen de organisatie van de hypotheekverstrekker verantwoordelijk voor de regie hierop? Het is essentieel om te bekijken hoe de adviespakketten van intermediairs aansluiten op de gewenste data in het HDN schema en op de mid-office van de hypotheekverstrekker om het proces zo optimaal te laten functioneren.

Quick wins…

Er zijn zeker quick wins om het proces van hypotheekverstrekking sneller, beter en makkelijker te maken. Kijk kritisch naar de informatie die nu gevraagd wordt voor de beoordeling van een hypotheek. Zijn alle gegevens die de consument moet aanleveren echt nodig bij de aanvraag? En op welk moment binnen het proces is informatie benodigd? Nog vaak is het credo ‘beter teveel uitvragen bij de aanvraag dan te weinig’. Een andere quick win is het borgen van de woonketen door het aanstellen van een ketenregisseur. Iemand die de woonketen – van makelaar tot en met de notaris – inhoudelijk, functioneel en technisch kan overzien. Iemand die namens de hypotheekverstrekker om tafel gaat met o.a. softwareleveranciers en HDN om te bespreken waar de verbeterslagen te maken zijn en die ervoor waakt dat de voorwaarden van de producten juist belegd zijn in de keten en dat aanpassingen in producten overal doorgevoerd worden. Tot slot is het advies productvoorwaarden en acceptatiecriteria met alle betrokken ketenpartners periodiek, maar in ieder geval bij wijzigingen, goed af te stemmen én de keten te testen. Dit levert uiteindelijk eenduidigheid, efficiency en sneller zekerheid voor de consument op.

… en kansen op lange termijn

Consumenten moeten in het proces meerdere dezelfde documenten aanleveren bij verschillende partijen zoals kopie ID-bewijs bij de makelaar, hypotheekverstrekker en notaris. Dit zorgt geregeld voor frustratie en kost onnodig veel tijd. Veel gegevens heeft de consument digitaal beschikbaar vanuit digitale bronnen – bijvoorbeeld via MijnOverheid of via het UWV – en kan die gegevens ook delen met anderen. Door brondata te gebruiken in plaats van de consument te vragen om stukken aan te leveren, ontstaat tijdwinst én alle schakels in de keten hanteren dezelfde, consistente gegevens. Met het ondertekenen van het brondata convenant, dat al door meer dan 60 marktpartijen is ondertekend, is het nu de tijd om daarin verregaande stappen te maken en het papierenproces grotendeels achter ons te laten.

En er komt meer op ons af. Ook de komst van Digital Wallets, de Europese portemonnee voor o.a. digitale identiteit, biedt kansen om het proces voor de consument nog makkelijker en veiliger te maken. Met een goed ingericht aanvraagproces, gebruik van brondata en vertrouwen van de markt in deze brondata worden processen efficiënter. Dit zorgt ervoor dat de consument sneller zekerheid krijgt over de invulling van zijn woonwens. En daar is het uiteindelijk om te doen!

Wil je meer weten over wat optimalisering van processen of hoe het gebruik van brondata bij jouw organisatie toegevoegde waarde gaat leveren? Neem gerust contact met ons op.

Arjen de Bake & Raymond Bloot