Davinci Conclusion is onderdeel van het Conclusion ecosysteem

Ondernemingspaspoort

Hoe wij ondernemen makkelijker én veiliger maken

Hoe wij ondernemen makkelijker én veiliger maken 

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) werkt samen met de KVK, de KNB, ABN AMRO en de Belastingdienst aan een innovatieve propositie voor ondernemers. In opdracht van de DBC vervult Davinci Conclusion het Programma Management voor deze unieke samenwerking. Het ondernemingspaspoort is een samenwerking met als doel het proces rondom de oprichting van een onderneming te verbeteren. Door gebruik te maken van “credentials” (digitale bewijsstukken) spelen we in op de aankomende herziening van de eIDAS verordening vanuit waar deze “credentials” verplicht geaccepteerd moeten worden door o.a. financiële instellingen. 

Papieren proces vervangen door actuele en valide data

In deze samenwerking leggen wij vast welke informatie en met welke zekerheid wij van elkaar willen ontvangen. Met als doel dat iemand digitaal kan aantonen dat hij/zij gemachtigd is om een bepaalde beslissing te nemen namens een bedrijf waarna de ontvangende organisatie automatisch de verificatie krijgt dat deze informatie nog geldig is. Hiermee wordt het huidige papieren proces, dat bestaat uit losse documenten - die vaak weer gescand en overgetypt worden - vervangen door eenvoudig inzage te geven in actuele en valide data. Dit levert zowel voor de ondernemer als de ontvangende partij een tijds en gebruikerswinst op maar daarnaast ook meer zekerheid omdat er gewerkt wordt met actuele bron data.

Deelnemen

Nieuwe deelnemers welkom

Partners in het Ondernemingspaspoort verwelkomen nieuwe deelnemers! Voor meer informatie neem contact op met Robert Jan van Pelt.

Neem contact op

Meedenken of meer informatie?

Graag komen wij in contact om nieuwe mogelijkheden te bespreken en gezamenlijk tot nieuwe proposities te komen. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen.

Contact