DAVINCI is door HDN gevraagd als implementatiepartner om HDN stakeholders te helpen om over te stappen op het gebruik van het nieuwe HDN platform via de door HDN beschikbaar gestelde API.

Het grote voordeel van DAVINCI als implementatiepartner is dat wij enorme inhoudelijke kennis van het bestaande en nieuwe platform hebben opgebouwd, vanuit de rol die DAVINCI al jaar en dag heeft binnen HDN.

We zijn al vanaf de oprichting van HDN de strategische samenwerkingspartner voor het (door)ontwikkelen van het HDN platform, de standaard, het doen van certificeringen, het implementeren van HDN diensten bij bestaande en nieuwe partijen en voor het inhoudelijk kennis leveren binnen projecten van HDN. Zo zijn we ook direct betrokken geweest bij het ontwerpen en bouwen van het nieuwe HDN platform met bijbehorende API.Dit stelt ons in staat om partijen van begin (impactanalyse) tot eind (beheer) te begeleiden en ondersteunen bij het aansluiten op het nieuwe HDN platform via de nieuwe API.Denk hierbij onder andere aan de volgende onderdelen:

Impactanalyse

 • Het verschil vaststellen tussen de huidige en toekomstige situatie voor systemen en processen
 • Impactbepaling op de organisatie, maar ook uw businesspartners
 • Risk & security assessment

Realisatie

Begeleidingen ondersteuning bij alle onderdelen die komen kijken bij de realisatie van de aansluiting op het nieuwe platform, zoals:

 • teamformatie
 • communicatie (intern en extern)
 • ontwerp en bouw
 • (keten)testplan, test coördinatie en tests (deels) uitvoeren
 • migratieplan
 • technische en business ondersteuning bij de migratie

Beheer

 • Oplevering van “project” naar “beheer” in uw organisatie
 • Training en opleiding voor het beheer van de nieuwe HDN aansluiting

DAVINCI gaat hierbij zelfs nog een stapje verder en kan uw overstap organiseren, zonder dat u iets aan uw interne processen hoeft te veranderen.

Nieuwsgierig naar hoe we dat kunnen doen? Neem dan contact op met Burny Verbeek, Unit Manager Financial Services voor een vrijblijvende toelichting: mobiel 06-10966873 of per email bverbeek@davinci-conclusion.nl