Het managen van een succesvol project, zowel klein als groot, vraagt om sturing, afstemming en resultaatgerichtheid. Een belangrijke rol bij het bieden van overzicht, inzicht, borging en verbinding wordt vervuld door de Project Management Organisator (PMO’er). Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het daadwerkelijk goed managen van een project om daarmee succesvol te zijn, vraagt om het goed benutten van de expertise en ondersteuning die de PMO’er biedt. Sturing, afstemming en resultaatgerichtheid zijn extern gerichte factoren die voornamelijk worden beheerst door de projectmanager. Maar ook hier kan de PMO’er een belangrijke bijdrage leveren door het bieden van ondersteuning en advies. Door de interne gerichte factoren overzicht, inzicht, borging en verbinding goed te managen kan de PMO’er mede zorgen voor een efficiënt verloop van het project met een hoge slagingskans.

De vele verantwoordelijkheden van een succesvolle projectmanager

Het managen van projecten is een uitdagende taak waarbij projectmanagers steeds vaker met beperkte middelen en krappe deadlines te maken hebben. De projectmanager is verantwoordelijk voor het sturen van zowel de externe als interne factoren van het project en moet tijdens de uitvoering van het project ook beschikken over de nodige projectinhoudelijke kennis. Dit vraagt om een combinatie van organisatorische en specialistische vaardigheden die niet altijd eenvoudig te vinden zijn in één persoon. De hoge verwachtingen die op de projectmanager rusten, kunnen soms moeilijk waar te maken zijn. Het is belangrijk om de projectmanager te ondersteunen in zijn of haar taken en waar nodig specialistische kennis aan te vullen met de juiste teamleden. Dit zal de uitvoer van het project ten goede komen en bijdragen aan een succesvolle afronding.

Optimaal projectmanagement door het combineren van competenties

Bij Davinci hebben we gemerkt dat projectmanagers vaak voor de uitdaging staan om verschillende rollen en persona’s in één persoon te moeten vervullen om een project succesvol te voltooien. Om deze uitdaging aan te gaan, hebben we besloten om de projectmanagementrol aan te vullen met een PMO’er die over bewezen competenties beschikt. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het project succesvol wordt gemanaged en dat de projectmanager optimaal kan presteren. De focus van de projectmanager ligt voornamelijk op het managen van de externe factoren en het dragen van de eindverantwoordelijkheid, terwijl de PMO’er verantwoordelijk is voor het succesvol verloop van het project. Beide rollen hebben verschillende competenties en vaardigheden waarmee ze elkaar optimaal aanvullen en het project tot een succesvol einde brengen. We zijn er trots op dat we op deze manier kunnen bijdragen aan het succes van onze projecten en onze klanten!