De initiatiefnemers van het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed maken vandaag de oprichting van de Stichting Zorgeloos Vastgoed bekend. Met de oprichting van de Stichting Zorgeloos Vastgoed leggen de initiatiefnemers een solide basis voor optimale samenwerking tussen alle partijen die zijn betrokken bij de aan- en verkoop van particulier vastgoed.  Zorgeloos Vastgoed is in 2019 opgezet door HDN (Hypotheken Data Netwerk), het Kadaster, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de NVM (Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen).

Meer gemak, duidelijkheid en zekerheid
De initiatiefnemers van de Stichting Zorgeloos Vastgoed hebben één gezamenlijk doel: de consument ontzorgen bij de aan- en verkoop van vastgoed. Met de ondertekening van de oprichtingsakte zetten de initiatiefnemers een volgende stap naar meer gemak, duidelijkheid en zekerheid in elke woonfase van de consument.  

Efficiënte en brede ketensamenwerking
De stichting richt zich, zonder winstoogmerk, op het organiseren en vergemakkelijken van de digitale communicatie tussen alle partijen in de vastgoedketen. Van consumenten en makelaars tot geldverstrekkers, financieel adviseurs en notarissen. Dit doet zij door het ontwikkelen van één taal en één generieke architectuur: het afsprakenstelsel.  De stichtingsvorm voorziet in een uitgebreide en efficiënte samenwerking binnen de vastgoedketen. Daarbij biedt de stichting een solide basis voor de realisatie van:

  • Actuele en gevalideerde woon- en koopdata voor consument, marktpartijen en overheid, rechtstreeks uit betrouwbare bron;
  • Snelle en veilige informatie-uitwisseling tussen al deze partijen, zodat alle betrokken partijen meer inzicht en overzicht hebben in het koopproces;
  • Regie bij de consument: mensen bepalen zelf met welke partij ze hun data delen.

Branchebreed gegevens delen 
Zorgeloos Vastgoed is nu nog vooral bekend van de digitale koopovereenkomst: het eerste resultaat van de afspraken die de vastgoedsector heeft gemaakt. Met deze digitale overeenkomst kunnen kopers en verkopers hun gegevens gemakkelijker en ook veiliger branchebreed delen. Zo houdt de consument overzicht en grip en hoeven documenten niet meer te worden gekopieerd. Op dit moment wordt deze versie van de digitale koopovereenkomst al op kleine schaal in praktijk gebracht. Ook staan het digitaliseren en maken van procesafspraken rondom aanvullende documenten in de vastgoedketen op de agenda. Denk hierbij aan Lijst A+B, energielabel en diverse akten.

Bestuur
De stichting kent een Bestuur en Raad van Toezicht om het stelsel verder op te bouwen en te beheren. Het bestuur bestaat uit Jennifer op ‘t Hoog (directeur/bestuurder HDN), Rob Agelink (directeur Data, Governance en Vernieuwing Kadaster), Bernadette Verberne (Manager Innovatie KNB) en Peter van Grevengoed (operationeel directeur/bestuurde NVM). In de Raad van Toezicht nemen Reinier van der Heijden (directeur/bestuurder HDN), Frank Tierolff (bestuursvoorzitter Kadaster), Annerie Ploumen (bestuursvoorzitter KNB) en Peter Brussel (algemeen voorzitter NVM) plaats. De stichting verwelkomt ook andere branche- en beroepsorganisaties in de vastgoedketen.

Meer informatie over de stichting is te vinden op de website www.zorgeloosvastgoed.nl